kuvanje piva_resize

Pivo se pravi od četiri osnovna sastojka: ječma (ili drugih žitarica), vode, hmelja i kvasca. Osnovna ideja je ekstrakcija šećera iz žitarica kako bi ga kvasci pretvorili u alkohol i CO2, stvarajući pivo. Pivar koristi osnovni naučni postupak i izražava kreativnost menjajući kombinacije žitarica, hmelja i kvasca što rezultira u mnoštvu stilova.

Fermentacija je proces kojim se „šećeri“ pomoću kvasca pretvaraju u alkohol, ugljen dioksid i toplotu. U pravljenju većine tradicionalnih piva šećeri se dobijaju uglavnom iz ječmenog slada, mada se mogu koristiti i drugi izvori žitarica i drugi biljni šećeri.

fermentor_resize
fermentor_resize

Fermentacija je proces kojim se „šećeri“ pomoću kvasca pretvaraju u alkohol, ugljen dioksid i toplotu. U pravljenju većine tradicionalnih piva šećeri se dobijaju uglavnom iz ječmenog slada, mada se mogu koristiti i drugi izvori žitarica i drugi biljni šećeri.

punilica_resize

Bilo da se pakuje u konzerve ili flaše, pivo se uvek lagano pomera kroz lavirint cevovoda u predelu pakovanja. Mi naša piva pakujemo u flaše i buradi.